Call for papers (for Hungarian speakers): Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban

 

 

Konferencia felhívás

 

Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban

 


Időpont:

2017 november 2-3.

Helyszín:

MTA Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

A különböző korok közösségei sokféle módon alakították maguk körül a  tájat, különféle gazdasági, társadalmi, politikai vagy vallási szempontok szerint. Az egymást követő generációk tovább építették a „történeti tájat“, és e változások egymásra rétegződésével vált maga a táj is több korszak nyomát magán viselő, összetett régészeti jelenséggé.

Az elmúlt évtizedekben a magyar  kutatás gyakran fordult a régészeti jelenségek táji értelmezése felé, és járult hozzá  a tájrégészet hazai megerősödéséhez.  Mostanra időszerűvé vált az eddig elért eredmények összegzése és a kutatás jövőbeli feladatainak áttekintése egy széles együttműködésben megvalósuló konferencia keretein belül. A rendezvény kettős célt szolgál: egyrészt bemutatja a korábbi hazai kutatások legfontosabb tendenciáit, másrészt áfogó körképet nyújt a legfrissebb projektekről, eredményekről és célkitűzéseikről a hazai és nemzetközi kutatás keretei között. A konferencián sorra kerülő kerekasztal beszélgetések lehetőséget nyújtananak a tájrégészet különböző irányzataival foglalkozó szakemberek közti eszmecserére, és a szakterületek kérdésfeltevéseinek, módszereinek kölcsönös megismerésére is.

Az előadások hét témakör köré szerveződnek: Mi a tájrégészet? / Környezetrégészet – tájrégészet / Település és táj / Tájhasználat / Kommunikáció, hálózatok / Szimbolikus táj / A tájrégészet módszerei. Az egyes blokkokat egy-egy, a témakörök hazai kutatását áttekintő előadás vezeti fel. A szervezők elsősorban olyan, a fenti témakörökbe sorolható előadásokat várnak, melyek egy-egy konkrét kutatás bemutatásán túl általánosabb, problémafelvető, módszertani jellegű kérdésekkel jelentkeznek.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.

 

A konferencia nyelve magyar, a 20 perces előadásokat rövid vita követi majd. Jelentkezni előadással vagy poszterrel a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amely az alábbi linken letölthető. A konferencián történő részvétel ingyenes. Az előadások anyagából várhatóan gyűjteményes publikáció készül.

 

A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi email-címekre várjuk:

zatyko.csilla@btk.mta.hu

szilagyi.magdolna@btk.mta.hu

 

Jelentkezési lap

Történeti táj – tájrégészet:

eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban

konferencia

2017 november 2-3.

MTA Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

 

előadás                                                                                 poszter*

 

Név/munkahely:

Előadás/poszter címe:

Javasolt szekció:

Absztrakt (cca. 300 szó):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi email-címekre várjuk:

zatyko.csilla@btk.mta.hu

szilagyi.magdolna@btk.mta.hu

 

*a megfelelő aláhúzandó

Leave a Reply